ระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่า

ระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่า

กลุ่ม:
Website
ราคา: 800.00 บาท (ราคาต่อเดือน (สำหรับตลาดขนาดเล็ก))

ซื้อและติดตั้ง

ระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่า เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารจัดการพื้นที่สำหรับธุรกิจให้เช่า โดยระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจเช่าห้องประชุม, ธุรกิจเช่าสถานที่, ธุรกิจหอพัก, ธุรกิจให้เช่าพื้นที่จอดรถ, ตลาดนัด, ห้างสรรพสินค้า หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

ระบบบริหารจัดการพื้นที่นี้มีความสามารถหลักๆคือ สามารถบริหารจัดการข้อมูลการเช่าได้อย่างครอบคลุม ทั้งในเรื่องของการจัดการข้อมูลการเช่า, การจัดการข้อมูลพื้นที่, ไปจนถึงการจัดการข้อมูลการชำระเงินต่างๆ เช่น การเก็บภาษี การออกใบแจ้งหนี้ หรือการออกใบเสร็จ อีกทั้งยังสามารถทำการออกรายงานได้ทันที เป็นการรวมการจัดการข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และยังสามารถช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ ระบบนี้จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานต่างๆได้ตามที่ต้องการ เช่น รายงานแผนผังสถานะการเช่า, รายงานข้อมูลล็อค, รายงานข้อมูลการขาย
, รายงานข้อมูลลูกค้า, รายงานข้อมูลใบคำร้อง, รายงานข้อมูลชำระเงิน และยังสามารถดู Dashboard สรุปข้อมูลรายได้และข้อมูลพื้นที่ได้อีกด้วย

Install Package