ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

กลุ่ม:
CRM
ราคา: ฟรี (6 เดือน)

เร็วๆ นี้


      ระบบ CRM ของเราเป็นระบบที่ช่วยการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อช่วยสนับสนุน ทางด้าน การขาย, การตลาด การบริการอย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ เช่น การเพิ่มยอดขายหรือโอกาสในการขาย ,การจัด Campaign ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย, การจัด promotion สินค้าที่ตรงกลุ่มของลูกค้า, การจัดนัดหมาย Meetings กับลูกค้า , การจัดส่ง Email promotion ตามกลุ่มเป้าหมาย 
ระบบ CRM จัดเก็บข้อมูล ลูกค้าเเละสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใช้ในการดำเนินการทางธุรกิจ เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า จัดเก็บพฤติกรรม การบริโภคหรือความต้องการของลูกค้าเเละ สามารถให้เราเพิ่ม fields เก็บข้อมูลได้ตามต้องการ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลสิ่งที่จำเป็นต่อบริการ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้ พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ค้นหา หรือ กรองข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ใช้งานได้หลายภาษา เเละ ยังใช้ได้ไม่จำกัด User กำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลได้ เพราะข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการให้บริการเเละการนำเสนอขายสินค้าเพื่อให้ตรงจุด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เเละยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า และธุรกิจเกิดความน่าเชื่อถือไว้วางใจตลอดจนไปถึงทำให้ ลูกค้าไม่เปลี่ยนใจไป จากสินค้าหรือบริการของเรา
ส่วนของผู้บริหารนั้นก็จะสามารถดูรายงานเรียกได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Pie Chart Line Chart, Bar Chart หรือ แบบ Pivot table นำข้อมูลมาวิเคราะห์การขายการคาดการรายได้ หรือนำมาปรับปรุงการให้บริการได้