ขั้นตอนการชำระค่าบริการด้วยบัญชีพร้อมเพย์
1. เลือกช่องทางในการชำระค่าบริการ
2. หากโอนผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร ทำการ scan QR code
3. ระบุจำนวนเงิน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการยืนยัน
4. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 08-1619-8579

ช่องทางการชำระเงินด้วยบัญชีพร้อมเพย์